Speerpunten voor Veenendaal-Zuidwest

 1. Er wordt vaak te hard gereden in deze wijk. Kinderen moeten veilig kunnen spelen. De SGP vraagt om het aanwijzen van straten als woonerf waardoor de maximum snelheid naar beneden gaat. Daarnaast wordt gezorgd voor voldoende handhaving.
   
 2. De SGP pleit al langere tijd voor meer variatie in het groen. Plantsoenen worden aantrekkelijker gemaakt voor bijen en vlinders.
   
 3. De SGP spant zich in voor meer natuurspeelplaatsen voor kinderen in deze wijk.  
   
 4. Honderden inwoners van Het Franse Gat zullen de komende jaren hun woning moeten verlaten vanwege sloop en nieuwbouw. De SGP roept de gemeente en Patrimonium in om tot het uiterste te gaan om deze inwoners te begeleiden, te informeren en duidelijkheid te scheppen over hun toekomstige woning.

 5. Bij het opnieuw inrichten van Het Franse Gat wordt nadrukkelijk de component vergroening, ontstening en biodiversiteit meegenomen.

 6. De openbare ruimte wordt schoongehouden. De SGP vindt dat ook inwoners een verantwoordelijkheid hebben voor de openbare ruimte in de wijk. De gemeente zoekt samenwerking met wijkteam en buurtcomités en stimuleert initiatieven van inwoners.