Speerpunten voor Veenendaal-West

 1. De wijk ‘West’ is een groene wijk. De SGP wil deze wijk graag groen houden. En het groen goed onderhouden.  
   
 2. De SGP wil dat het omheinde deel van het park Hondzenelleboog park wordt en geen hondenuitlaatplaats. In de omgeving wordt een omheind hondenlosloopveldje aangelegd.
   
 3. Aandacht blijft nodig voor verkeersveiligheid. Er zijn acties ondernomen om gevaarlijke kruispunten en oversteekplaatsen aan te pakken. Dat lijkt te werken. Maar er wordt nog steeds hard gereden, ook op plekken waar veel (jeugdige) fietsers rondfietsen. Dit vraagt aandacht, aanpak én een mentaliteitsverandering van fietser en automobilist. Dat geldt zeker voor de vele woonerven in deze wijk.
   
 4. In deze gemêleerde en wat oudere wijk staat onderhoud en vervanging voor de deur. De SGP vindt het belangrijk dat dit voortvarend en kwalitatief hoogwaardig wordt aangepakt. Of het nu om speeltuinen gaat, om het groen of om de wegen en fietspaden.
    
 5. De Groene Lobben in en om deze wijk blijven wat de SGP betreft ook echt groen. Dit verankeren we in bestemmingsplannen.
   
 6. Een aantal inwoners geeft aan last te hebben van ongedierte, zelfs van ratten. Dit vraagt aandacht van de inwoners én van de gemeente.