Speerpunten voor Veenendaal-Noordwest

 1. De SGP vindt dat speeltuin ‘De Pol’ een belangrijke sociale functie heeft in Veenendaal. Ook creëert deze ontmoetingsplek ruimte in dit deel van Veenendaal. Behoud van dergelijke ‘longen’ in Veenendaal is ook de komende jaren belangrijk. 
   
 2. De speeltuin is ook in trek bij mensen van buiten Veenendaal. Dit creëert veel extra verkeersbewegingen. En zorgt te vaak voor parkeeroverlast voor omwonenden. Dit vraagt om de aandacht van het speeltuinbestuur en de gemeente om samen tot een oplossing te komen. 
   
 3. De SGP vraagt aandacht voor parkeren. Ook in deze wijk. Zeker omdat er veel straten eenrichtingsstraten zijn. Of doodlopend zijn. 
   
 4. De SGP spant zich in voor het veiliger maken van de gevaarlijke oversteekplaats Buurtlaan West-Bernhardlaan-Blauwgras. In overleg met de inwoners wordt een renovatieplan opgesteld, waardoor oversteken ook hier overzichtelijker wordt. En daarmee veiliger. 
   
 5. Verduurzaming van de woningen uit de jaren ‘60 en ‘70 is voor de SGP een belangrijk speerpunt. Voorlichting en participatie vanuit de gemeente is in deze wijk erg belangrijk de komende jaren. 
   
 6. Grote bedrijfsbussen in de wijk veroorzaken (parkeer)overlast. Het blijft een opgave om deze grotere bedrijfsbussen buiten de wijk te parkeren op een veilige plek.