Speerpunten voor Veenendaal-Noordoost

 1. De SGP wil de snelheid in woonerven verlagen. Daar wordt te hard gereden.  

 2. De SGP is voor meer groen in Veenendaal Oost en dan met name in De Veenderij. De straten zijn nogal eens kaal en recht. Meer bomen kunnen zowel de leefbaarheid positief beïnvloeden als ook de snelheid beperken, bijvoorbeeld door een zigzagbeplanting.
   
 3. De bereikbaarheid en ontsluiting van Veenendaal Oost is voor de SGP een groot zorgpunt. Dit vraagt om aanpassing van de rotonde, om een extra ontsluiting en om Openbaar Vervoer in de wijk. Maar het vraagt ook om scholen die meewerken aan het oplossen van dit probleem. Bijvoorbeeld door de schooltijden te laten variëren. Een extra school in Groenpoort kan Veenendaal Oost er echt niet bij hebben.
   
 4. De SGP spant zich in voor het veiliger maken van de gevaarlijke oversteekplaats Buurtlaan West-Bernhardlaan-Blauwgras. In overleg met de inwoners wordt een renovatieplan opgesteld, waardoor oversteken ook hier overzichtelijker wordt. En daarmee veiliger.
   
 5. De verkeersdrukte op de Grote Beer neemt toe. En daarmee ook de geluidsoverlast. Niet voor niets wordt de bestaande geluidswal tussen de Lange Dreef en Hofstede met een meter verhoogd. Het gedeelte tussen de Stationsstraat en de Lange Dreef kent echter helemaal geen geluidswal. De SGP vraagt aandacht voor dit gedeelte en pleit voor een geluidswal of voor geluidsarm asfalt.