Speerpunten voor Veenendaal-Centrum

  1. De afgelopen jaren is er veel gebouwd in het centrum van Veenendaal. In veel gevallen is dit hoogbouw. De SGP blijft aandacht voor de leefbaarheid en voor voldoende groen en groene ruimte in deze wijk. Bij elke ontwikkeling wordt de component leefbaarheid vanaf de ontwerpfase nadrukkelijk meegenomen.
     
  2. In het centrum vindt veel bevoorrading van winkels plaats. Daardoor rijden (grote) vrachtwagens door onze binnenstad. Vaak tussen winkelend, wandelend en fietsend publiek door. De SGP maakt zich hierover zorgen en zal voorstellen voorbereiden om de bevoorrading zo te plannen dat er geen winkelend publiek is. Ook kan bezorging door grote vrachtwagens meer centraal plaatsvinden.
     
  3. Het hart van Veenendaal is niet geholpen met enkele grootschalige evenementen, zo vindt de SGP, maar wel met activiteiten die een brede doelgroep aanspreken en de aantrekkelijkheid van het centrum vergroten. En zo de ondernemers, de horeca, maar ook culturele instellingen ten goede komen.  
     
  4. Juist in het centrum is er veel activiteit. Dat past bij het centrum. De SGP is uiterst kritisch op geluidsoverlast door evenementen. Dat vraagt om passende maximale normen en handhaving. De SGP heeft hiervoor meermalen initiatieven ingediend die helaas geen meerderheid kregen.