Bouwen aan een veilige en verantwoorde informatiesamenleving

  • SGP: voor een krachtige ontwikkeling van de ICT sector en voortvarende verdere profilering van Veenendaal als ICT Centrum. Daarbij past het aantrekken van ICT bedrijven en ICT werkgelegenheid. 

  • SGP: voor het bevorderen van het onderwijs in ICT en technologie, van het basisonderwijs tot en met het universitair onderwijs.

  • SGP: voor een actieve en initiërende rol van de overheid wat betreft digitalisering en de informatiesamenleving. Dit in goede samenwerking met bedrijfsleven (waaronder Stichting ICT Valley) en onderwijs. Veenendaal is ambitieus en dus koploper.
  • SGP: voor een overheid die haar diensten digitaal aan inwoners, bedrijven en instellingen verleent. Daarbij worden voor niet-digitaal-vaardige inwoners oplossingen geboden. De digitale dienstverlening is voor iedereen goed toegankelijk, ook voor inwoners met (visuele) beperkingen.
  • SGP: voor een actieve inzet op cybersecurity, privacy en data-veiligheid: Veenendaal is weerbaar tegen hackers. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat hun informatie veilig is bij de overheid. Ook wordt de weerbaarheid van onze inwoners tegen digitale criminaliteit versterkt.

  • SGP: voor grote aandacht voor de risico’s van digitalisering, met bijzondere zorg voor inwoners die moeilijk kunnen meekomen, bijvoorbeeld omdat hun huidige functie verdwijnt, en ook zorg voor die inwoners die juist helemaal in digitalisering opgaan.