Bouwen aan een veilig Veenendaal

  • SGP: voor een zichtbare wijkagent, de oren en ogen van iedere wijk om preventief en snel te handelen. Inwoners worden actief geïnformeerd wie de wijkagent is en hoe contact kan worden gelegd.

  • SGP: voor het streng optreden tegen geweld tegen hulpverleners door uitdelen van boetes, opsluitingen en het actief gebruik maken van de bevoegdheden van de burgermeester (bijv. snelrecht).

  • SGP: voor een coffeeshop-vrij en streng drugsbeleid met aandacht dat er geen drugs op straat worden verhandeld en gebruikt.

  • SGP: voor het ontmoedigen en tegengaan van gebruik van lachgas, met een dringend beroep richting de landelijke overheid om dit te regelen in wetgeving.

  • SGP: voor het optreden tegen wapenbezit en voorkomen van steekincidenten, waaronder ook het preventief inspecteren van kluisjes (bijvoorbeeld op scholen en stations).

  • SGP: voor het krachtig aanpakken van hennepkwekerijen, drugslaboratoria, illegale bewoning etc. op de bedrijventerreinen.

  • SGP: voor het behouden van vrijwilligers bij de brandweer.

  • SGP: voor meer vuurwerkvrije zones in Veenendaal. Met name rondom verzorgingstehuizen, winkelcentra, levensbeschouwelijke instellingen en dierenparkjes.

  • SGP: voor streng toezicht op het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden.