Samen bouwen als inwoners en bestuur

  • SGP: voor werkbezoeken, wijkbezoeken en wijkavonden om inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld te ontmoeten.

  • SGP: voor passende inspraakmogelijkheden voor burgers, organisaties en adviesorganen. Inspraak wordt zeer gewaardeerd en zeer serieus genomen. We leggen ook uit waarom niet alle inbreng omgezet kan worden in beleid.

  • SGP: voor een gemeentebestuur wat de samenleving uitdaagt om initiatieven te ontplooien of om deel te nemen aan die initiatieven. De gemeente creëert ook ruimte voor deze initiatieven, faciliteert en verbindt.

  • SGP: voor voorlichting over de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente op de gemeentelijke website.

  • SGP: voor heldere communicatie en uitwisseling, elkaar aanspreken en aangesproken worden, zichtbaar zijn, kennen en gekend worden.

  • SGP: voor een moderne, dienstverlenende gemeente die zich actief en open opstelt naar de burgers.

  • SGP: voor politici die op een respectvolle en eervolle wijze het politieke debat voeren vanuit een gezamenlijk ideaal: het goede zoeken voor Veenendaal en haar inwoners.

  • SGP: voor ruimte voor gewetensbezwaarde medewerkers binnen de gemeente Veenendaal en bereidheid om praktische oplossingen te vinden in zulke situaties.

  • SGP: voor verdere uitbouw en intensivering van de samenwerking met de omliggende gemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland.