Bouwen aan onderwijs en ontwikkeling

  • SGP: voor vernieuwing van onze onderwijshuisvesting, conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

  • SGP: tegen (dure) leegstand van schoolgebouwen. En tegen het toevoegen van extra schoolgebouwen die niet in het IHP zijn opgenomen.

  • SGP: voor het duurzamer maken van schoolgebouwen.

  • SGP: voor uitstekende ventilatie en een gezond binnenklimaat in scholen.

  • SGP: voor een nog intensievere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp om thuiszitten te voorkomen.

  • SGP: voor een gemeentelijke inspanning om er voor te zorgen dat er geen wachtlijsten zijn bij zorgaanbieders die complexe problemen bij kinderen en jongeren behandelen.

  • SGP: voor een doorlopende leerlijn ICT van PO, via VO en MBO naar HBO en WO in onze ICT-stad.

  • SGP: voor uitstekende openbaar vervoerverbindingen tussen Veenendaal en de Wageningen Universiteit, de ICT-campus in Veenendaal en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

  • SGP: voor schoolnabije jeugdzorg, zodat er een nauwe verbinding is tussen onderwijs en zorg.

  • SGP: voor zorgaanbieders die passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dit geldt niet alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg.