Bouwen aan een economisch sterk Veenendaal

 • SGP: voor actieve acquisitie van bedrijven, passend bij de gewenste ontwikkeling en de mogelijkheden van Veenendaal.

 • SGP: voor de zogenaamde ‘rode-loper-benadering’: nieuwe bedrijven doorlopen snel en soepel de procedures en processen.

 • SGP: voor een versterking van de economische samenwerking met andere regio’s en overheden, zoals de Regio FoodValley, de provincies Utrecht en Gelderland, de landelijke overheid en Brussel.

 • SGP: voor goede samenwerking en afstemming met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal.

 • SGP: voor een zo beperkt mogelijke lastendruk voor ondernemers.

 • SGP: voor het gezamenlijk als gemeente en ondernemers tegengaan van leegstand.
   
 • SGP: voor bescherming van winkeliers en werknemers die in de problemen komen door winkelopenstelling op zondag.

 • SGP: voor het stimuleren van Veenendaalse winkeliers om zich in het centrum van Veenendaal te vestigen.

 • SGP: voor actieve acquisitie om winkeliers van buiten Veenendaals zich in het centrum van Veenendaal te vestigen.

 • SGP: voor de zondag als een collectief rustmoment in onze economie.

 • SGP: voor een vitale en bloeiende winkelstad op zes dagen in de week.