Bouwen aan een duurzaam en gezond Veenendaal

  • SGP: voor het hernieuwbaar gebruiken van grondstoffen, materialen en energie.

  • SGP: voor een hoge, maar ook realistische ambitie. Een niet-realistische, te hoge ambitie zorgt ervoor dat mensen afhaken. Haalbaarheid en betaalbaarheid bepalen de daadwerkelijke realisatie van maatregelen. Ook inwoners met een kleine beurs moeten kunnen meedoen.

  • SGP: voor inzet op bewustwording van onze inwoners wat betreft duurzaamheid en circulariteit. Alleen intrinsieke motivatie en urgentiebesef leidt tot een werkelijk duurzame leefwijze.

  • SGP: voor nadrukkelijke aandacht voor duurzaamheid en circulariteit in het onderwijs. De jeugd kan niet vroeg genoeg gemotiveerd worden voor een duurzame leefwijze.

  • SGP: voor het gebruik van zonnepanelen, maar geen grote windturbines op of nabij het grondgebied van de gemeente Veenendaal.

  • SGP: voor stimulering van duurzame mobiliteit. Realisatie van infrastructuur voor elektrisch rijden en het rijden op waterstof is belangrijk. Gemeente en bedrijfsleven trekken hierbij gezamenlijk op.

  • SGP: voor stimulering van wandelen, fietsen en het openbaar vervoer als alternatief voor autogebruik.

  • SGP: voor een duidelijke voorbeeldfunctie en voortrekkersrol van de gemeente Veenendaal op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en afvalbeleid.

  • SGP: voor het zo laag mogelijk houden van de afvalstoffenheffing.

  • SGP: voor het positief stimuleren van bedrijven en inwoners tot het beperken van afval.