Bouwen aan cultuur, recreatie en sport

  • SGP: voor het bieden van voldoende bewegingsstimulans aan inwoners, waarbij er in alle wijken voldoende mogelijkheden zijn.

  • SGP: voor een goed evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen, rekening houdend met het profijtbeginsel en draagkracht.

  • SGP: voor een goede spreiding van speel- en sportmogelijkheden (speelplekken en grasveldjes) voor kinderen en jongeren over Veenendaal, met nadrukkelijk ook aandacht voor kinderen en jongeren met een beperking.

  • SGP: voor ondersteuning van scholen bij natuur- en cultuureducatie. Scholen moeten daarbij ruimte krijgen voor een eigen invulling die bij de identiteit van de school past.

  • SGP: voor cultureel ondernemerschap waarbij de cultuurinstelling creatief en innovatief onderneemt, de gemeentelijke bijdrage aan cultuur niet omhoog gaat en de bezoeker een redelijke bijdrage levert.

  • SGP: tegen de bouw van een nieuw theater.

  • SGP: voor een assortiment in de bibliotheek met aandacht voor verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden en de verschillende levensbeschouwelijke denominaties binnen Veenendaal, zonder aanstootgevende uitingsvormen.

  • SGP: voor het behouden van cultuurhistorisch erfgoed door middel van herbestemming, waarbij steeds een evenwichtige afweging wordt gemaakt tussen de cultuurhistorische waarde en de te maken kosten.